[ Thư ngỏ]
🌴Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 là chương trình hỗ trợ doanh nghiệp kinh doanh bền vững trong khuôn khổ hợp tác giữa USAID và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là một trong những nỗ lực góp phần thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh của Việt Nam giai đoạn 2021-2030 và Quyết định 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm trong khu vực kinh tế tư nhân tại Việt Nam.
⚡Tọa đàm “Tiên phong tinh thần doanh nhân, kiến tạo Việt Nam bền vững” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với USAID tổ chức một chương trình thật ý nghĩa và thành công tốt đẹp!
Vnsmat.,Jsc hân hạnh là một trong số hàng trăm doanh nghiệp được mời tham dự và phát biểu tại buổi tọa đàm “Tiên phong tinh thần doanh nhân, kiến tạo Việt Nam bền vững”.
Source: Usaidipsc