Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ Jaxtina
The Pioneer In Coaching 4 English Skills

Liên hệ với chúng tôi

Hệ Thống Trung Tâm Anh Ngữ Jaxtina

Trụ sở chính: Tòa nhà Westa, số 104 Trần Phú, Hà Đông HN

Hỗ trợ - tư vấn: support@jaxtina.com

Hợp tác – tài trợ: hoptac@jaxtina.com

Điện thoại: 1900 63 65 64 - 0983 155 544